Woensdag 21 april 2021, Dagwandeling

In Volendam ontmoeten wij elkaar op de steiger van de Marken-express. Iedereen heeft zijn kaartje voor de overtocht vooraf al besteld. Na een korte kennismaking gaan wij het schip op, er is plek zat op de boot naar Marken.

Marken heeft een rumoerige geschiedenis. Het eiland is in 1164 ontstaan als gevolg van de Juliana-vloed. Deze storm en het hoge water heeft Marken los geslagen van het vasteland. Tot medio vorige eeuw heeft het zich los van het vasteland verder ontwikkeld. Eerst onder leiding van een aantal kloosterlingen, later onder controle van de Friezen. De strijd met het water en de wind is hier een gegeven, flinke brokken zijn in de loop der eeuwen aan de zee verloren.

Sinds de afsluiting van het IJsselmeer met de afsluitdijk in 1932 bevind het eiland zich in rustiger water. Vanaf 1957 is het eiland een dijk weer verbonden met het vaste land.

Vandaag gaan wij dit eiland verkennen. Na 30 minuten varen komen wij aan in de haven van Marken, vanaf daar lopen wij naar de strekdam. Om op de dam te komen klimmen wij over het hek dat bedoelt is om de schapen op de dijk te houden.

Deze dam loopt 2 kilometer de zee in. Ooit was dit het begin van de afsluiting van de Gouwzee en de inpoldering van de Markerwaard. Nu is de dam een walhalla voor de vogels, schapen, mossen, wandelaars en ganzen.  We lopen te midden van de zee.

Op de heenweg hebben wij de wind tegen. Terug loopt het een stuk makkelijker. 

Aan de randen van het smalle pad liggen vele nesten vol met eieren. Na enig puzzelen concluderen wij dat deze van ganzen moeten zijn. Die vogels zitten hier in paartjes in de buurt, iets verder van het pad zien we ze ook broeden. 

Aan het einde (dat ook het begin is) van de dam staan picknickbankjes. Een prachtige plek om te lunchen, het uitzicht is fenomenaal. 

Op de grens van het land en het water vervolgen wij de route. Links het IJsselmeer, rechts de weilanden waar wij ganzen, kieviten, futen, eenden, grutto’s en nog veel meer vogels zien rondlopen en broeden. 

De vuurtoren met de naam ‘Het Paard’ is een eye-catcher. 

Marken kent een aantal wijken. Deze zijn elk op de hoogste punten van het eiland gebouwd. De huizen staan dichtbij elkaar en staan hoog op de poten. Deze bouwwijze beschermde de bevolking het beste tegen water en wind. Elke wijk heeft de naam werf. Wij lopen onder meer door de Rozenwerf, de Kerkwerf (toen het eiland nog katholiek was heette deze de Kloosterwerf) en de Witte werf. Op de foto zie je hoe een werf er van afstand uitziet.

 Aan de randen van sommige werven is in de vorige eeuws bijgebouwd. In dit geval is daarbij de bouw-stijl in ere gehouden.

Na bijna 13 kilometer gelopen te hebben, bereiken wij de kern van Marken. 

Door smalle gangetjes en over kleine bruggetjes dwalen wij door de werven waaruit dit dorp bestaat. De vlaggen wapperen ons vrolijk toe, Marken bereidt zich voor op koningsdag. 

Ook de huisjes aan de haven zijn prachtig, Wij begrijpeb wel dat hier normaal gesproken veel toeristen komen. 

Gisteren heeft Rutten aangekondigd dat de terrassen volgende week weer open mogen. Wij zijn  heel blij met deze vriendelijke dame die vis, koffie, bier met de naam Markense maagden, wijn en nog veel meer verkoopt. 

Het wordt toegestaan dat we op een hoekje van het terras ons drankje drinken. Wij prijzen ons gelukkig om dat, ondanks alle beperkingen, samen weer te kunnen doen.

In de verte komt de boot naar Volendam er alweer aan.

Op het dek genieten wij na van de zon en van de wind. Via grote omwegen varen wij terug naar Volendam. 

Op de steiger nemen wij afscheid van elkaar. Het einde van een in alle opzichten stralende dag op het zeer rustige eiland Marken en in de haven van Volendam. Fijn om deze route vandaag te lopen met Marjon, Berreke, Arda, Trudy, Lisa, Marit en Yolanda. 

Heb je zin om ook een keer mee te lopen? De komende dagwandelingen vind je hier: https://opstapmetirene.nl/dagwandelingen/

Pin It on Pinterest

Share This